CÔNG TY TNHH STACKGOO

 

SỨ MỆNH
Chúng tôi – STACKGOO – giúp khách hàng phát triển hơn về quy mô, tự động hóa mọi quy trình sản xuất, tiêu thu sản phẩm đến người tiêu dùng từ các sản phẩm công nghệ & số hóa.

TẦM NHÌN

Tại STACKGOO, chúng tôi phấn đấu để trở thành Công ty nghiên cứu, sản xuất, các sản phẩm phần mềm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp. Chúng tôi truyền tải giá trị sản phẩm từ nghiên cứu và sản xuất sang giá trị thiết thực phục vụ  lợi ích cộng đồng doanh nghiệp.

MỤC TIÊU

1.    Cung cấp sản phẩm chất lượng, hiệu quả, bảo mật đến doanh nghiệp.

2.    Ứng dụng công nghệ mới, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phần mềm đáp ứng nhu cầu ứng dụng số cho doanh nghiệp có hiệu quả.

3.    Xây dựng hệ thống kinh doanh và dịch vụ năng động, hiệu quả, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch, có tính cạnh tranh cao trong khu vực.

4.    Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết cùng với hệ thống quản lý chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, vì con người.

5.    Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, được đào tạo liên tục và bài bản.

6.    Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tìm kiếm các đối tác mới trong nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh.

7.    Cung cấp sản phẩm phần mềm và dịch vụ cạnh tranh về giá cả và chất lượng nhằm phục vụ tốt hơn cho Khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Là nền tảng và sức mạnh của Công ty chúng tôi trong chặng đường dài hoạt động và phát triển, chúng tôi phát triển cùng khách hàng:

  " Đồng hành cùng bạn

Vững bước thành công "